Gera Fotografie , gevestigd aan Trekweg 13 , Ulrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weer gegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens :

www.gerafotografie.nl

Trekweg 13 , Ulrum

gerafotografie@hotmail.com

 

Gera Tuma is de Functionaris Gegevensbescherming van Gera Fotografie. Zij is te bereiken via gerafotografie@hotmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Gera fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

- voor- en achternaam

- Geslacht

-Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

 - Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Gera Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou :

 

- Gezondheid ( door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling is gegaan of hoe de zwangerschap verloopt )

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige , neem dan contact met ons op via gerafotografie@hotmail.com

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Gera Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of emaillen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Gera Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Gera Fotografie neemt NIET op basis van geautomatiseerde besluiten over zaken die ( aanzienlijk ) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Gera Fotografie ) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Gera Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 10 jaar als bewaartermijn voor de verstrekte persoonsgegevens. Het bewaartermijn gaat in op het moment dat de fotoreportage heeft plaats gevonden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Gera Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht :

- Pixieset | e-mail en foto's t.b.v. de online galerij

- Hotmail | e-mail

- Social media | Promotionele doeleinden

- Leveranciers | Leveringsdoeleinden

 

Cookies , of vergelijkbare technieken , die wij gebruiken

 

Gera Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jou computer , tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jou gebruiksmak. Ze zorgen er voor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jou voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je NAW persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking  van jouw persoonsgegevens door Gera Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit gaat om de gegevens zoals ; namen , adressen, geboorte data , rekeningnummers , e-mailadressen en telefoonnummers. Het gaat niet om het publiceren of delen van de afbeeldingen waarvoor tijdens het boeken van de fotoreportage toestemming is verleend. Dat betekend dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage , correctie , verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking  van jouw persoonsgegevens sturen naar gerafotografie@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan , vragen we jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto , MRZ , paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk , maar binnen vier weken, op jou verzoek. Gera Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Gera Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik , verlies , onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gerafotografie@hotmail.com